Passend Onderwijs

Het schoolondersteuningsprofiel, SOP 2019-2021 bs Munstergeleen,  geeft een realistisch beeld van de onderwijsondersteuning en begeleiding die de school in het kader van Passend Onderwijs kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. De onderwijsondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften moet op basisscholen toegankelijk zijn, zonder administratieve rompslomp. Daarom is alle ondersteuning tot aan een verwijzing naar het speciaal (basis) onderwijs te rekenen tot
basisondersteuning. De mate waarin de school die basisondersteuning op eigen kracht of met hulp van externe deskundigen kan bieden, is af te lezen uit het schoolondersteuningsprofiel.
Het schoolondersteuningsprofiel is het resultaat van zelfevaluatie van de school in samenwerking met het schoolbestuur. Het is voor de school de basis voor communicatie met ouders en anderen.
Dit document is vastgesteld door het bestuur, na advies (G)MR, en wordt ter beschikking gesteld aan het samenwerkingsverband en aan de onderwijsinspectie. Voor de verkorte versie; klik hier


 

Powered by BasisOnline