Boeiend Onderwijs

Boeiend onderwijs:

Basisschool Munstergeleen werkt met het concept boeiend onderwijs. Dit houdt in dat kinderen en leerkrachten samenwerken op basis van wederzijds respect, veiligheid en vertrouwen, in een zelf ontdekkende en uitdagende leeromgeving. Dit alles om eigenaarschap te stimuleren tot talentontwikkeling en een positief zelfbeeld, om zó goed voorbereid te worden op de 21-e eeuw.
In onze visie hebben wij een aantal richtlijnen, die primair bepalend zijn voor de inrichting van onze schoolontwikkeling, namelijk: meervoudige intelligentie · leerkracht in de rol als coach · talentontwikkeling · autonomie · thematisch werken · educatief partnerschap · 21-eeuwse vaardigheden · coöperatieve werkvormen
De afgelopen vier jaar hebben wij als school gewerkt aan de onderstaande speerpunten: breinontwikkeling, schema van hersenwerk, vormgevers, talentontwikkeling, meervoudige intelligentie, samenwerkend leren, coöperatief leren en thematisch werken.
Gedurende schooljaar 2022/2023 gaan we het thematisch werken verder verdiepen en verinnerlijken. Hierbij gaan we gebruik maken van het onderzoekend en ontwerpend leren gekoppeld aan de leerlijnen. Ook gaan we aan de slag met de executieve functies. Hierbij maken we gebruik van het programma ''breinhelden''. Reflectie op leren zal hierbij steeds een belangrijk kader zijn. De thema's die komend schooljaar aan bod komen zijn: goud - gi-ga-groen en feest. Na december bekijken we de volgende thema's. 
Onze "route" voor dit schooljaar hebben we uitgewerkt in onderstaande visualisatie.


 

Powered by BasisOnline